Dr. Loreta Tohaneanu, aliatul unei danturi sanatoase